www.pustomyty-rada.gov.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
ДПІ у Пустомитівському районі

Інформація станом на 20.08.2015

Друк

28 серпня 2015 року - граничний термін сплати земельного податку

Відповідно до Податкового кодексу України, плата за землю – це обов'язковий платіж у складіподатку на майно, який справляється у формі земельного податку та орендної плати заземельні ділянки державної і комунальної власності.

Підставою для нарахування плати заземлю є дані державного земельного кадастру.

Фізичні особи – громадяни сплачують податок впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.Граничний термін сплати у 2015 році - 28 серпня поточного року.

Нагадуємо, відповідно до Кодексу від плати за землю звільняються інваліди першої і другої групи, фізичні особи, яківиховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюєтьсядія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також  фізичні особи, визнані закономособами, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи.

 

ДПІ нагадує про строки сплати транспортного податку за нові авто фізичними особами

ДПІ у Пустомитівському раоні ГУ ДФС у Львівській області  нагадує власникам легкових автомобілів, яківикористовувались до 5 років і мають об’єм циліндрів бензинового або дизельного двигуна понад 3000 куб. см., пронеобхідність сплати транспортного податку.

Річний розмір збору становить 25 тисяч гривень за кожний об’єкт оподаткування. Жодних пільг для власників таких автоне передбачено. Податок сплачується протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення. У 2015році граничний строк сплати транспортного податку – 28 серпня 2015 року.

– Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити були надіслані чи врученіплатнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи змісяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нагадуємо, що транспортний податок впроваджений Законом України від 28 грудня минулого року «Про внесення змін доПодаткового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 1січня 2015 року.

 

Якщо з вини банку порушені терміни сплати податків (зборів, платежів) суб’єктами господарювання!

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання щодо  несвоєчасної сплати або неперерахування грошового зобов’язання зподатків (зборів, платежів) з вини банку.

За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України”Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговуваннябюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на доданувартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції урозмірах, встановлених Податковим кодексом України, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, запорушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільовогофонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повномуобсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів,

включаючи нараховану пенюабо штрафні санкції. Зазначені норми встановлено пунктом 129.6 статті 129 Податкового кодексу України.

Згідно з п. 129.7. ст. 129 Податкового кодексу України не вважається порушенням строку перерахування податків,зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України (далі – НБУ)економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентськомурахунку.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахуванняподатків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Контролюючий орган не застосовує до суб’єкта господарювання штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування(неперерахування) податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів з вини банку, у тому числівнаслідок регулювання НБУ економічних нормативів такого банку.

Зауважимо, що  суб’єкти  господарювання  повинні  надати до контролюючого органу заяву з копіями платіжнихдокументів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

 

31 серпня 2015 року – останній день подання декларації з податку на прибуток підприємствами, основноюдіяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ) виробники сільськогосподарської продукції, визначеноїстаттею 209 цього Кодексу, можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 01 липня поточногозвітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року (пп. 137.4.1 п.137.4 статті 134 ПКУ). Така норма діє з 01січня 2015 року.

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництвосільськогосподарської

продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукціївласного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.

У редакції ПКУ, чинній до 01 січня 2015 року, підприємства, основною діяльністю яких є виробництвосільськогосподарської продукції, подавали декларацію з податку

на прибуток у строки, визначені законом для річногоподаткового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного(податкового) року, а річний податковий період починався з1 липня поточного звітного року і закінчувався 30 червнянаступного звітного року.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днемстроку вважається операційний (банківський)

день, що настає за вихідним або святковим днем.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПКУ податок на прибуток сплачується протягом 10 календарних днів, що настають заостаннім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крімвипадків, установлених Кодексом.

Враховуючи зазначене, звітний податковий рік для підприємств, основною діяльністю яких є виробництвосільськогосподарської продукції, розпочався 1 липня 2014 року та закінчився 30 червня 2015 року. Ставка податку наприбуток за цей період не змінювалась (18 %). Отже, декларацію таким підприємствам слід подати не пізніше 31 серпня2015 року та сплатити податок на прибуток не пізніше 08 вересня 2015 року.

 

На допомогу армії від платників Пустомитівщини  надійшло понад 6,5 млн. грн. військового збору

За сім місяців 2015 року платники, які перебувають на обліку в ДПІ у Пустомитівському районі ГУ ДФС у Львівськійобласті, до Державного бюджету сплатили 6578,6 тис. грн. військового збору. З них у липні цього року надійшло 1027,6тис.гривень.

Звертаємо увагу, внесеними змінами до Податкового кодексу України термін дії періоду, на який встановлено військовийзбір, продовжено до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.Крім цього, з 1 січня 2015 року розширено базу оподаткування військовим збором. Так, об’єктом оподаткуваннявійськовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу. Ставка збору, як і раніше, становить 1,5відсотка від об'єкта оподаткування.

Реквізити для сплати військового збору можна отримати в Центрі обслуговування платників ДПІ у Пустомитівськомурайоні  за адресою: м.Пустомити, вул.Радоцинська, 1, тел./230/4-18-41.

Не вистачає страхового стажу для призначення пенсії – укладіть договір про добровільну участь

Станом на 10 серпня 2015року до ДПІ у Пустомитівському районі ГУ ДФС у Львівській області подано 11 заяв продобровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. З такими особами, післяперевірки викладених у заяві відомостей у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладенодоговори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ДПІ у Пустомитівському районі повідомляє, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсіїможуть одноразово сплатити єдиний внесок за договором про добровільну участь у системі загальнообов’язковогодержавного соціального страхування.

Цим договором може бути передбачена одноразова сплата громадянином єдиного внеску за попередні періоди, в якихтакий громадянин не підлягав загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі, за період з 1січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому, сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду неможе бути меншою за мінімальний страховий внесок та

більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи змаксимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

З метою подання вищевказаного договору громадянам  необхідно звертатися за адресою: м.Пустомити, вул.Радоцинська, 1, Центр обслуговування платників каб.18, тел.: 03 (230) 4-25-85.

Останнє оновлення на Четвер, 20 серпня 2015, 14:13
 


Сторінка 225 з 245

Контакти:

Пустомитівська районна рада,
вул. М.Грушевського, 35, м. Пустомити,
Львівська обл., 81100.
тел. (03230) 4-12-56, 299-92-09,
факс: (03230) 4-27-57,

pustomyty.rada@gmail.com

pustomyty.rada

Участь району у ПРОЕКТАХ

Районний часопис

PDF №45 від 10.11.2018р.

Я маю прааво!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Співпраця

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

11

 

УКРАЇНА

ФРН

Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Погода в Пустомитах